Menu Search
Terug naar Nieuws

Naamswijziging Novisec Security Systems

Novisec Security Systems is sinds 21 jaar onderdeel van SPIE Nederland B.V. Vanaf 1 mei zal de naam Novisec Security Systems wijzigen in SPIE Nederland, e-fficiënt buildings, business unit Fire Protection & Security. Op deze manier zijn we beter in staat op een eenduidige manier te communiceren naar onze opdrachtgevers en zal tevens onze hechte band met SPIE herkenbaarder zijn in de gezamenlijk uit te voeren projecten.

Voor u verandert er niet zo veel, u doet immers formeel al zaken met SPIE Nederland B.V. (tevens handelend onder de naam ‘Novisec Security Systems’). Ons Kamer van Koophandel nummer blijft dan ook ongewijzigd. Voor u zal alleen de huisstijl wijzigen van onze offertes, facturen, pakbonnen, etc.

Wij willen u vragen om deze naamswijziging door te voeren in uw systemen zodat inkooporders en facturen juist behandeld kunnen worden. Alle overige gegevens blijven gelijk. In de komende periode zal ook het beeldmerk ‘Novisec Security Systems’ geleidelijk plaats gaan maken voor het beeldmerk van SPIE.

Tot slot blijven de overeenkomsten zoals beschreven in de lopende contracten in stand, deze zullen niet aangepast worden.

Wij vertrouwen erop u voldoende te hebben geïnformeerd en danken u voor het in ons gestelde vertrouwen. Indien u hierover nog vragen hebt, kunt u altijd contact opnemen met ons kantoor of uw Accountmanager.

Blijf ons volgen op www.spie-nl.com

Wilt u meer weten?

Neem contact op met uw accountmanager of ons salesteam

088 119 65 65 info.security@spie.com