Menu Search
Terug naar Nieuws

Sekisui Alveo treft aanvullende maatregelen ten aanzien van brandbeveiliging

Eind 2014 heeft Novisec Security Systems, onderdeel van SPIE Nederland, de opdracht gekregen voor het vervangen van het brandmeld- en ontruimingssysteem bij Sekisui Alveo BV in Roermond. De vervangwerkzaamheden werden gedurende 1,5 jaar bij de klant uitgevoerd, waarbij het van groot belang was dat het het productieproces minimaal verstoorde en dat we maatwerk leverde. De eerste fase is afgerond.

Vrij kort na de oplevering van deze vervangwerkzaamheden (eind 2016), werd één van de hallen van Sekisui Alveo getroffen door een verwoestende brand. Door deze brand werden door bevoegd gezag de regels voor Sekisui Alveo aangescherpt; aanvullend op het brandmeld- en ontruimingsalarmsysteem werd een sprinklerinstallatie geëist. Omdat SPIE’s onderdeel Novisec Security Systems de afgelopen jaren een goede relatie met de klant had opgebouwd en SPIE ook kan voorzien in sprinklerinstallaties, hadden we vanaf het begin al een voorsprong op onze concurrentie.

De eerste fase is inmiddels conform planning afgerond. De herbouwde hal, de centrale watervoorziening en de bluswatervoorziening zijn gereed en bedrijfsklaar. De centrale watervoorziening is ook al voorbereid op de overige, reeds in opdracht gekregen, fases alsmede de nog in opdracht te krijgen fases. Eind 2019 moeten alle werkzaamheden gereed zijn. De eerste aanzet tot een succesvolle afloop van het gehele project is gemaakt, mede dankzij de goede samenwerking binnen de twee business units.