Menu Search
Terug naar Nieuws

Brandmeldinstallaties BMI: 2011

Wijziging regelgeving per 1 januari 2015

Op 1 januari 2015 is de regelgeving voor brandbeveiligingsinstallaties gewijzigd. Onderstaand treft u een overzicht van de belangrijkste wijzigingen en de gevolgen die dit voor u heeft.

Regelgeving vanaf 1 januari 2015 voor brandmeldinstallaties ((BMI’s) en ontruimingsalarminstallaties (OAI’s)

In het bouwbesluit is een tabel opgenomen waarin staat in welke situaties een BMI verplicht is en aan welke eisen deze moet voldoen. Deze tabel hebben wij als Bijlage toegevoegd.

Er zijn meerdere verschillen met de situatie van voor 2015. De belangrijkste zijn:

 

  • Het certificaat zoals dat tot 1-1-2015 werd afgegeven houdt op te bestaan.
  • Voor een aantal installaties is de eis opgenomen dat de installatie wordt ge├»nspecteerd volgens het betreffende CCV-inspectieschema. Het inspectiecertificaat is voor deze installaties verplicht. De inspectie moet worden uitgevoerd door een onafhankelijke inspectie-instelling en kan niet door een installatie- of onderhoudsbedrijf gedaan worden.
  • Bij een verplicht inspectie-certificaat alsook dan wanneer deze verplichting er niet is, is het aan te raden aanleg en/of onderhoud uit te laten voeren door gecertificeerde bedrijven. Gecertificeerde bedrijven staan namelijk onder toezicht van certificatie-instellingen. Het overleggen van een productcertificaat van een gecertificeerd bedrijf helpt u bij het aantonen van uw verantwoordelijkheden richting verzekeraar en het bevoegd gezag (vaak gemeente of de brandweer). Voor de installaties waar een inspectiecertificaat verplicht is zal het productcertificaat van de installateur of onderhouder kostenbesparend werken op het inspectietarief van de onafhankelijke inspectie-instelling daar hierdoor deze inspectie minder uitgebreid hoeft te zijn.

Wat betekent dit concreet voor u als bezitter van een brandmeldsysteem.

 

  • Aan de hand van de tabel bepaalt u of er een inspectiecertificaat verplicht is. Indien dit verplicht is kunt u contact met ons opnemen waarna wij u een offerte kunnen laten toekomen van een onafhankelijke inspectie-instelling voor het uitvoeren van de inspectie.
  • Bij installaties waarbij het inspectiecertificaat verplicht is zal het certificaat van het gecertificeerde installatie en/of onderhoudsbedrijf tot kostenbesparing leiden bij de inspectie door een onafhankelijke inspectie-instelling.
  • Is er geen inspectie-certificaat verplicht is het zeer raadzaam te kiezen voor afgifte van het productcertificaat zoals dit door het gecertificeerde installatie en/of onderhoudsbedrijf wordt afgegeven. Hiermee kunt u te allen tijde naar overheid en verzekeraar aantonen dat u uw verplichtingen vanuit het bouwbesluit serieus neemt en na komt. U bent bij calamiteiten namelijk als eigenaar/ beheerder volledig aansprakelijk en dient aan te kunnen tonen aan uw verplichtingen te hebben voldaan.

Mocht het bovenstaande nog vragen of opmerkingen oproepen zijn wij graag bereid de nieuwe regeling BMI: 2011 verder toe te lichten.

Novisec Security Systems is volledig gecertificeerd voor de aanleg en het onderhouden volgens de nieuwe BMI: 2011 regeling.

Vragen over het bouwbesluit 2012?

Neem contact op met ons salesteam

088 119 65 65 info.security@spie.com